Gần đây, Remitano đã cho ra mắt sản phẩm Ví Fiat của sàn. Khi người mua có số dư Fiat trong ví của mình, giao dịch sẽ được hoàn tất ngay lập tức. Xem video dưới đây để hiểu hơn về sự tiện lợi của Ví Fiat Remitano Fiat khi mua bán Bitcoin và Crypto:

Cách bán bằng Ví Fiat trên MUA NGAY/BÁN NGAY

1. Nhấp vào "Bán ngay" từ MUA NGAY / BÁN NGAY

2. Nhập số lượng bạn muốn bán và chọn số lượng có đánh dấu "qua Ví Remitano" và nhấp vào "Bán"

3. Để xác nhận giao dịch, bạn nhấp vào "Đồng ý"


4. Giao dịch sẽ được hoàn thành tự động và các khoản thanh toán sẽ ở trong ví Fiat của bạn. Nếu bạn muốn rút tiền về ngân hàng của mình, bạn có thể nhấp vào “rút tiền”


Cách bán qua Ví Fiat từ quảng cáo:

1. Bạn có thể cuộn xuống danh sách quảng cáo và chọn giao dịch có thẻ "Giao dịch tức thì"


2. Nhập số lượng bạn muốn bán

3. Giao dịch sẽ được hoàn thành tự động và các khoản thanh toán sẽ ở trong ví Fiat của bạn. Nếu bạn muốn rút tiền về ngân hàng của mình, bạn có thể nhấp vào “rút tiền”

Bạn có thể truy cập Huớng dẫn NẠP và RÚT tiền tại Ví VND để xem hướng dẫn rút tiền.

Cách mua bằng Ví Fiat trên MUA NGAY / BÁN NGAY

1. Nhấp vào "Mua ngay" từ MUA NGAY / BÁN NGAY và nhập số lượng bạn muốn mua

2. Nhấp vào Mua "qua Ví Remitano"

3. Để xác nhận giao dịch và bạn có thể nhấp vào "Đồng ý"

4. Nếu bạn có đủ số dư trong ví, giao dịch sẽ tự động hoàn thành

Nếu bạn không có đủ số dư trong ví Fiat, bạn có thể truy cập Huớng dẫn NẠP và RÚT tiền tại Ví VND để được hướng dẫn gửi tiền.

Cách mua qua Ví Fiat từ quảng cáo

  1. Nhấp vào quảng cáo có thẻ “Ví Remitano”

2. Kiểm tra chi tiết và nhấp vào “Mua BTC”

3. Nếu bạn có đủ số dư trong ví FIat, giao dịch sẽ tự động hoàn thành

Nếu bạn không có đủ số dư Fiat để mua, bạn sẽ phải gửi tiền vào ví fiat của mình trong vòng 30 phút.

Bạn có thể truy cập Huớng dẫn NẠP và RÚT tiền tại Ví VND để được hướng dẫn nạp tiền.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?