Giao dịch

Giao dịch Chung, P2P (Giao dịch, Tạo quảng cáo), Invest, Swap.

Feather avatar Remitano avatar Marketers avatar
32 bài viết trong bộ sưu tập này
Tác giả: Feather, Remitano Marketers
P2P - Giao dịch

Làm sao để bán Bitcoin/Ethereum/...?

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Làm sao để tôi có thể sử dụng BÁN NGAY?

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Làm sao để tôi có thể sử dụng MUA NGAY?

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật trong tuần này

Muốn quay trở lại giao dịch cũ, tôi phải thao tác thế nào?

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách nhận biết các giao dịch sử dụng Ví Remitano và Chuyển khoản ngân hàng

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi đã thanh toán cho người bán nhưng vẫn chưa nhận được Bitcoin/Ethereum. Điều này có bình thường không?

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi đã chuyển tiền cho người bán, nhưng lại quên xác nhận " tôi đã chuyển tiền " hoặc xác nhận không kịp

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Điều gì sẽ xảy ra nếu người mua không thanh toán hoặc hủy giao dịch của bạn?

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Giới hạn giao dịch cho người mua

giới hạn,mua tối đa,không mua được nhiều
Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn mua Bitcoin/Ethereum/... tại Remitano

buy bitcoin,buy,buy btc
Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước

Tôi chỉ muốn bán một phần lượng Bitcoin/Ethereum tôi có

không muốn bán hết, muốn bán một phần
Feather avatar
Tác giả: Feather
Cập nhật hơn một tuần trước

Làm thế nào để biết bạn đang chuyển tiền vào tài khoản của Remitano hay là người bán khi mở giao dịch mua?

Remitano avatar
Tác giả: Remitano
Cập nhật hơn một tuần trước