Các loại coin khác tương tự như Bitcoin.

Để mua Bitcoin bạn làm theo những bước sau:

1. Tìm người bán từ "Danh sách người bán" và bấm vào "Mua"

----------
2. Điền số lượng BTC muốn mua và bấm vào "Mua BTC" để mở giao dịch.

Lưu ý "Lượng giới hạn" là giới hạn tối thiểu và tối đa mà người bán (người tạo quảng cáo) muốn giao dịch. Bạn chỉ có thể giao dịch trong khoảng giới hạn này.
Phương thức thanh toán: Ngân hàng giao dịch của người bán.

  • Ví Remitano của bạn: khi chọn mục này, BTC sau khi mua sẽ được cộng vào Ví Remitano của bạn.

  • Ví BTC cá nhân: khi chọn mục này, BTC sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

----------
3. Thanh toán theo đúng thông tin được cung cấp.

  • Nếu nội dung thanh toán có dạng "D01234567P", bạn chỉ cần chuyển theo đúng các thông tin được cung cấp, giao dịch sẽ được tự động thành công. Các giao dịch này gọi là mua thông qua Ví VND, sẽ không có xác nhận "Tôi đã thanh toán" vì tài khoản mà bạn thanh toán là tài khoản trung gian từ Remitano. Nếu bạn có ví VND và số dư của bạn lớn hơn số tiền trong giao dịch bạn và người bán cũng sử dụng bank Vietcombank, chúng tôi sẽ tự sử dụng số tiền trong ví VND của bạn, bạn không cần phải nạp thêm.

  • Nếu nội dung thanh toán có dạng "username 012354T34770152", bạn phải chuyển theo đúng các thông tin được cung cấp sau đó nhấn vào "Tôi đã gửi đủ tiền". Lưu ý, bạn phải nhấn "Tôi đã gửi đủ tiền" trong khoảng thời gian được quy định, nếu bạn không chuyển khoảng đúng nội dung và số tiền giao dịch cung cấp hoặc không hoàn thành trong thời gian mà giao dịch cho phép thì giao dịch sẽ bị huỷ tự động, lúc đó hãy liên hệ hỗ trợ viên kèm theo bằng chứng chuyển khoản của bạn.Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?