Bạn có thể dễ dàng chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn cho các trang mạng xã hội của bạn bằng các bấm vào các biểu tượng Facebook và Twitter ngay tại trang chủ để nhận được hoa hồng từ các bạn tham gia mới từ liên kết của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi đã tạo sẵn rất nhiều banners để hỗ trợ bạn trong việc tích hợp banner quảng cáo vào website hoặc các kênh khác bạn sở hữu. Bạn có thể tải về tại đây. hoặc https://github.com/remitano/remitano-assets

  • 336x260
  • 970x90

(...)

Chúng tôi cũng rất vui và biết ơn nếu bạn có thể chuẩn bị thêm nhiều các tài nguyên khác cho chúng tôi, tuy nhiên để đảm bảo các tài nguyên trên được phép sử dụng, bạn cần email cho chúng tôi tại [email protected]

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?