Phí rút từng loại coin:

BTC: 0.0002

ETH: 0.005

USDT: 5

BCH: 0.0001

LTC: 0.0005

XRP: 0.00001
----------

Phí nạp từng loại coin:

BTC: 0.0002

ETH: 0.005

USDT: 5

BCH: 0.0001

LTC: 0.0005

XRP: 0
----------

Lượng tối thiểu để thực hiện rút coin:

BTC: 0.0001

ETH: 0.001

USDT: 1

BCH: 0.0001

LTC: 0.0001

XRP: 20

----------

Phí nạp rút fiat:

Nạp VND: Miễn phí (phí chuyển khoản ngân hàng do người dùng chịu)

Rút VND: Phí 7,700 VND cho mỗi lần rút.

Did this answer your question?