Nếu bạn từng giao dịch chứng khoán hẳn bạn từng nghe qua các thuật ngữ như giá chào (giá bán - bid price) hoặc giá mua (ask price)... Bạn có thể xem ví dụ minh họa bên dưới để hiểu thêm các sàn giao dịch tập trung (centralized exchange) hoạt động như thế nào: 

Ở video 2 bạn sẽ tìm hiểu cơ bản về candle bar chart (một loại chart khá phổ biến trong lĩnh vực stock exchange)

Did this answer your question?