Hướng dẫn giao dịch

Các thông tin cần biết khi giao dịch

Bryan avatar Feather avatar Bot avatar +1
28 articles in this collection
Written by Bryan, Feather, Bot and 1 other
Hướng dẫn chung

Hướng dẫn cài đặt hạn mức chuyển tiền Vietcombank trên Internet Banking

hạn mức,gửi tối đa,vietcombank
Feather avatar
Written by Feather
Updated over a week ago

Huớng dẫn NẠP và RÚT tiền tại Ví VND

nạp VND,rút VND,nạp tiền việt,rút tiền việt
Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Tôi chỉ muốn bán một phần lượng Bitcoin/Ethereum tôi có

không muốn bán hết, muốn bán một phần
Remitano avatar
Written by Remitano
Updated over a week ago

Khi mua giao dịch đã hoàn tất nhưng chưa nhận được bitcoin vào ví

Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Những lưu ý khi giao dịch tại Remitano

nạp tiền, nạp rút btc, rút tiền, giao dịch mua bán
Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Giới hạn giao dịch cho người mua

giới hạn,mua tối đa,không mua được nhiều
Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Điều gì sẽ xảy ra nếu người mua không thanh toán hoặc hủy giao dịch của bạn?

Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Muốn quay trở lại giao dịch cũ, tôi phải thao tác thế nào?

Remitano avatar
Written by Remitano
Updated over a week ago

Giá quảng cáo được cập nhật thường xuyên như thế nào?

cập nhật giá,giá quảng cáo
Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Tôi đã chuyển tiền cho người bán, nhưng lại quên xác nhận " tôi đã chuyển tiền " hoặc xác nhận không kịp

giao dịch bị hủy
Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Làm thế nào để biết bạn đang chuyển tiền vào tài khoản của Remitano hay là người bán khi mở giao dịch mua?

Remitano avatar
Written by Remitano
Updated over a week ago

Cách để đạt được danh hiệu người bán nhanh, người mua uy tín khi tạo quảng cáo

Điểm tin cậy, người bán nhanh, người mua uy tín
Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago

Danh sách địa chỉ ví virus/malware

virus,malware
Bot avatar
Written by Bot
Updated over a week ago