All Collections
Two-Tier Referral Program
Add a name
Để nhận thưởng, người được giới thiệu cần giao dịch 1 lần $3000 hay tổng khối lượng giao dịch là $3000?
Để nhận thưởng, người được giới thiệu cần giao dịch 1 lần $3000 hay tổng khối lượng giao dịch là $3000?
M
Written by Marketers Remitano
Updated over a week ago

Để nhận thưởng, người được giới thiệu chỉ cần có TỔNG KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH là $3000 với cặp giao dịch crypto-fiat hoặc fiat-crypto (VD: cặp VND-BTC hoặc BTC-VND).

Bạn có thể giao dịch nhiều lần.

Lưu ý nhỏ: Giao dịch trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được lời mời để nhận thưởng nhé!

Did this answer your question?