Trước tiên, bạn cần kiểm tra kĩ username của người được giới thiệu (downline) trong danh sách giới thiệu (chọn Mời bạn bè) từ menu của username của bạn

Nếu username của bạn không được ghi nhận có thể có một số lý do như sau: 

  1. Hệ thống chúng tôi chỉ ghi nhận link giới thiệu cuối cùng. Tức là ví dụ người dùng tuyến dưới của bạn click 2 link giới thiệu khác nhau của bạn và một người khác thì link giới thiệu ngay trước hành động đăng kí của người dùng sẽ được ghi nhận (Last-Click Affiliate Links strategy).
  2. Tuyến dưới của bạn bấm vào link nhưng không tiến hành đăng ký trên cùng thiết bị đó luôn mà lại đăng kí trên một thiết bị khác.
  3. Tuyến dưới của bạn đã bấm vào link nhưng không tiến hành đăng kí luôn, nếu quá 24h kể từ thời gian bấm vào link, sự giới thiệu không được ghi nhận là thành công. 

Chúng tôi rất tiếc không thể ghi nhận cho các trường hợp trên.

Did this answer your question?