Phí giao dịch

Giá trên quảng cáo được hiển thị đã bao gồm phí giao dịch và đó là giá cuối cùng bạn phải thanh toán (không phát sinh các khoản phí nào khác). 

Phí giao dịch được tính là 1% trên giá mà người tạo quảng cáo đã đăng. Giá được hiển thị cho người tìm đến quảng cáo đã bao gồm phí. 

Về phí giao dịch đối với người tạo quảng cáo có thể xem ở ví dụ này để hiểu rõ hơn:

  • Đối với quảng cáo bán : Nếu bạn muốn bán với giá 70triệu/BTC thì lúc đó giá thực nhận sẽ là 70tr và giá hiển thị sẽ là 70tr + 1%*70tr = 70,7tr. Khi có người mua của bạn 1 BTC họ sẽ trả theo giá hiển thị là 70,700,000 đồng , người bán sẽ  nhận được số tiền là 70,700,000 đồng, tương đương với 1.01 BTC (1 BTC được gửi cho người mua, 0.01 BTC hệ thống sẽ thu phí).
  • Đối với quảng cáo mua : Nếu bạn muốn mua với giá 70tr/BTC thì lúc đó giá thực trả sẽ là 70tr và giá hiển thị cho người bán sẽ là 70tr - 1%*70tr = 69,3tr. Khi có người bán cho bạn 1 BTC, người mua sẽ trả số tiền là 70tr cho người bán, tương đương với lượng 1.01 BTC từ người bán (1 BTC được gửi cho người mua, 0.01 BTC hệ thống sẽ thu phí).

Phí giao dịch mà BTC thu ở trường hợp này sẽ là 1% của lượng BTC giao dịch đó.

Phí rút từng loại coin:

BTC: 0.0002
ETH: 0.005
USDT: 5
BCH: 0.0001
LTC: 0.0005
XRP: 0.00001
----------

Phí nạp từng loại coin:

BTC: 0.0002
ETH: 0.005
USDT: 0
BCH: 0.0001
LTC: 0.0005
XRP: 0
----------

Lượng tối thiểu để thực hiện rút coin:

BTC: 0.0001
ETH: 0.001
USDT: 1
BCH: 0.0001
LTC: 0.0001
XRP: 20

----------

Phí nạp rút VND:

Nạp VND: Miễn phí (phí chuyển khoản ngân hàng do người dùng chịu), chúng tôi ghi có trên số tiền chúng tôi thực nhận.
Rút VND: Phí 7,700 VND cho mỗi lần rút.

Did this answer your question?