Remitano P2P Exchange sẽ không hỗ trợ chia BCH cho đến khi kết thúc chiến tranh băm (Hash war)

Remitano đã là một trong những sàn trao đổi tiền mã hóa P2P lớn trên toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ Bitcoin, Bitcoin Cash và một vài coin khác.

Gần đây, Remitano phải tạm dừng việc xử lí nạp và rút tiền BCH của mình do việc chia tách gần đây trong đó Bitcoin ABC và Bitcoin SV bắt đầu giới thiệu những thay đổi không tương thích.

Nhìn vào sự kiện của cuộc chiến băm, chúng tôi thấy nó vô trách nhiệm nếu chỉ đơn giản là cung cấp cho BCH ticker hoặc Bitcoin ABC hay Bitcoin SV. Như whitepaper của Bitcoin đã ghi rõ, bất kể nhánh nào dài nhất cần được tuân theo. Bitcoin SV và Bitcoin ABC đều đang fork từ protocol hiện tại của Bitcoin Cash và không nhánh nào muốn mang một cái tên khác.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể từ chối khách hàng của chúng tôi truy cập vào Bitcoin Cash mãi mãi. Làm như vậy là không công bằng cho những người có thể phụ thuộc vào các quỹ này cho cuộc sống của họ.

Vì vậy, thay vào đó, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lí nạp và rút tiền BCH sớm, với điều kiện là mọi giao dịch Bitcoin Cash giao dịch với chúng tôi sẽ cần phải được xác nhận trên cả hai nhánh. Vì vậy, chúng tôi sẽ lắng nghe các khối trên cả Bitcoin ABC và Bitcoin SV và sẽ chỉ ghi có những người đã thực hiện giao dịch của họ cho cả hai nhánh. Chúng tôi cũng sẽ phát các giao dịch rút BCH trên cả hai nhánh để đảm bảo rằng nó sẽ được xác nhận trên cả hai nhánh. Chúng tôi tin rằng đây là giải pháp có trách nhiệm duy nhất hiện tại và chúng tôi khuyến cáo các sàn giao dịch hoặc cổng thanh toán làm điều tương tự.

Trong trường hợp bạn gửi BCH với một giao dịch chỉ xác nhận trên một nhánh nhưng không phải trên nhánh còn lại, chúng tôi sẽ không ghi có cho đến khi kết thúc chiến tranh băm. Điều này sẽ xảy ra khi bạn rút tiền từ bất kỳ sàn giao dịch nào quyết định dùng tên BCH cho BCHABC hoặc BCHSV.

Did this answer your question?