Vào ngày 15 tháng 11, Bitcoin Cash sẽ trải qua một đợt chia tách mới.
Không giống như các đợt chia tách khác, một phần của những người thợ mỏ sở hữu hơn 51% sức mạnh hashing đang đe dọa sẽ đảo ngược tất cả các giao dịch được xác nhận trên các nhánh khác thông qua việc tổ chức lại (re-organization).

Remitano nhìn nhận các mối đe dọa này một cách nghiêm túc. Vì vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý nạp và rút BCH 1 giờ trước khi chia tách, điều này sẽ xảy ra vào khoảng 23:40 tối ngày 15 tháng 11 năm 2018 (giờ Việt Nam). Giao dịch sẽ vẫn hoạt động bình thường nhưng không có khoản nạp và rút BCH nào được xử lý trong thời gian đó.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý trở lại các khoản nạp và rút BCH khi chúng tôi tự tin rằng làm như vậy sẽ không dẫn đến bất kỳ giao dịch nào bị đảo ngược (do tổ chức lại nhánh). Việc tạm dừng dự kiến sẽ kéo dài không quá 7 ngày kể từ thời điểm chia tách.

Khi việc nạp và rút BCH hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ sử dụng nhánh có sức mạnh hashing lớn nhất tại thời điểm tiếp tục. Nếu bạn muốn có coin của bạn trên tất cả các nhánh khác, vui lòng rút BCH của bạn ra khỏi Remitano trước 22:40, ngày 15 tháng 11 năm 2018 (giờ Việt Nam). Chúng tôi sẽ không xử lý các yêu cầu trả lại hoặc ghi có tiền trên các nhánh không được hỗ trợ.

Did this answer your question?