Khi bạn đã kích hoạt bảo mật 2 bước (two factor authentication hoặc chúng tôi tạm gọi là bảo mật Authy), khi bạn thực hiện các thao tác liên quan đến quỹ của bạn tại Remitano, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác thực yêu cầu với mã Authy bạn đã kích hoạt (nếu bạn chưa hiểu hoặc chưa biết cách kích hoạt bạn có thể tìm hiểu thêm tại hướng dẫn này). Nếu bạn gặp thông báo lỗi: "Mã Authy không hợp lệ" hoặc sau đó bạn liên tục thử sai nhiều lần bạn sẽ gặp mã: "Bạn đã vượt quá số lượng yêu cầu đối với hành động này" thì bạn có thể theo một  số hướng dẫn bên dưới để kiểm tra lại: 

  1. Chọn đúng account Remitano mà bạn đã kích hoạt trước đó

2.  Mã thông báo không hợp lệ do cài đặt đồng hồ thiết bị không chính xác gây ra.
Đồng hồ trên thiết bị của bạn không trùng khớp với giờ trên máy tính mà bạn đang sử dụng, bạn cần chắc chắn rằng đồng hồ và máy tính của bạn phải hiển thị đúng giờ, giờ và múi giờ địa phương để hoạt động chính xác. Đối với thiết bị iPhone phải được đặt để sử dụng thời gian internet để đảm bảo đồng hồ được đồng bộ hóa đúng cách.

  • iPhone
  • Mac

3. Nếu bạn thử các cách trên mà vẫn không được, bạn có thể gửi yêu cầu hủy bảo mật 2 bước theo hướng dẫn này.

Did this answer your question?