Một số bạn thắc mắc tại sao quảng cáo của mình lại không hiện, sau đây là 1 số lý do phổ biến mà bạn có thể kiểm tra qua: 

Đối với quảng cáo bán coin

  • Số dư bạn không đủ, bạn cần vào mục VÍ ... để nạp thêm thì quảng cáo bạn mới được hiển thị
  • Số dư của bạn nhỏ hơn lượng bán tối thiểu. Bạn cần điều chỉnh lượng bán tối thiểu hoặc nạp thêm vào.
  • Lượng tối đa không phù hợp. Số lượng tối đa người mua có thể giao dịch trên quảng cáo của bạn là số lớn nhất giữa số dư hiện có và lượng tối đa trên quảng cáo. Và nếu số này nhỏ hơn lượng tối thiểu trên quảng cáo thì quảng cáo bạn sẽ không được hiện.
  • Giá của quảng cáo. Chúng tôi dựa trên nhiều tiêu chí để sắp xếp thứ tự sắp xếp các quảng cáo, trong đó yếu tố về giá là một yếu tố quan trọng. Bạn cần sử dụng giá được hiển thị cho người mua và bấm tìm quảng cáo của bạn ở các trang sau. 

Đối với quảng cáo mua coin:

  • Các lý do hầu hết tương đương với quảng cáo bán ở trên. 
  • Tỉ lệ thành công trong giao dịch mua phải trên 55%
  • Nếu bạn có số dư VND, bạn cần vào Ví VND để nạp thêm trước để quảng cáo bạn có thể hiện và số dư VND của bạn cần đảm bảo lớn hơn lượng tối thiểu trên quảng cáo. Ví dụ: quảng cáo mua USDT với lượng tối thiểu là 50 USDT với giá là 22,000, số tiền VND bạn cần có ít nhất là (50+1%)*22,000 = 1,111,000 VND thì quảng cáo bạn mới được hiển thị.

Và sau khi cập nhật giá trên quảng cáo của bạn, bạn cần đợi 1 vài giây thì hệ thống mới tự động tái tạo lại danh sách quảng cáo mới. 

Did this answer your question?