Bước 1: Đăng nhập vào Remitano (bạn có thể tham khảo hướng dẫn đăng nhập tại đây)

Bước 2: Chọn Ví [Coin] tại thanh công cụ, như ở hình dưới mình muốn xem lịch sử giao dịch, nạp và rút của BTC mình sẽ chọn là Ví BTC

Bước 3: Chọn vào LỊCH SỬ để xem các lịch sử sử dụng coin của bạn.

Did this answer your question?