Secara default, Remitano akan memaparkan bahasa utama berdasarkan negara anda. Tetapi, anda juga boleh mengubah dalam bahasa Inggeris dengan mengklik Bahasa Inggeris di samping negara.

Did this answer your question?