Bitcoin adalah desentralisasi mata wang digital, ia tidak disokong oleh mana-mana negara atau bank dan boleh digunakan di negara mana sahaja oleh sesiapa sahaja dengan komputer atau smartphone yang mempunyai akses Internet. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bitcoin anda boleh melihat laman web ini.

Coindesk : What is Bitcoin?

Weusecoins: Description of Bitcoin

Did this answer your question?