Giao dịch qua VÍ VNĐ và KHÔNG QUA VÍ VNĐ

Hiện nay tại Remitano có hai cách thức để người dùng giao dịch đó là thông qua Ví VNĐ - chuyển khoản ngân hàng (tiền được lưu chuyển thông qua tài khoản trung gian của sàn) và không qua Ví VNĐ - nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng (tiền được chuyển cho người bán không qua tài khoản trung gian của sàn).

1. Đối với các giao dịch qua VÍ VNĐ

Tạo quảng cáo > mục THÔNG TIN THANH TOÁN > PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN > THAY ĐỔI > chọn CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG để thiết lập sử dụng thanh toán thông qua Ví VNĐ.

Nếu người tạo quảng cáo bán hoặc mua sử dụng tài khoản ngân hàng là Vietcombank hệ thống sẽ cho phép bạn sử dụng Ví VNĐ để giao dịch. Giao dịch hoàn toàn tự động thông qua tài khoản ngân hàng trung gian của Remitano.
Người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản trung gian của Remitano cung cấp (lưu ý chuyển đúng số tiền và nội dung) sau khi tiền được khớp vào giao dịch, giao dịch sẽ tự động hoàn thành. Lưu ý người mua cần thanh toán đúng số tiền và nội dung chuyển khoản được cung cấp thì giao dịch sẽ tự động hoàn thành, trường hợp gửi sai số tiền hoặc nội dung vui lòng liên hệ hỗ trợ viên kèm theo biên lai hình ảnh chuyển tiền của bạn, họ sẽ giúp đỡ bạn.
Về phần người bán họ sẽ nhận được tiền vào Ví VNĐ, với số tiền này người bán có thể dùng để mua Bitcoin/Ethereum từ người khác hoặc rút về tài khoản ngân hàng của mình (lưu ý chỉ được rút về tài khoản Vietcombank).

  • Ưu điểm: An toàn tuyệt đối, người tham gia giao dịch sẽ được giảm thiểu tối đa rủi ro khi giao dịch (Không bị mất tiền hoặc mất Bitcoin/Ethereum). Giao dịch hoàn toàn tự động, diễn ra nhanh chóng.
  • Nhược điểm: Vào những giờ cao điểm, cùng một thời gian có nhiều lệnh yêu cầu rút tiền từ Ví VNĐ về tài khoản sẽ dẫn đến tài khoản trung gian của Remitano bị quá tải. Vì thế dẫn đến một số lệnh thanh toán bị lỗi hoặc bị chậm kéo dài.

2. Đối với các giao dịch Không qua Ví VNĐ

Tạo quảng cáo > mục THÔNG TIN THANH TOÁN > PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN > THAY ĐỔI > chọn NỘP TIỀN MẶT VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để thiết lập sử dụng thanh toán thông qua chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.
Nếu người tạo quảng cáo bán hoặc mua sử dụng một ngân hàng khác ngoài Vietcombank hoặc trường hợp người tạo quảng cáo sử dụng Vietcombank nhưng yêu cầu thanh toán qua nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng (người dùng Vietcombank chọn mục này thì người mua sẽ thanh toán trực tiếp vào tài khoản của người bán). Giao dịch không qua tài khoản ngân hàng trung gian của Remitano, tiền sẽ được gửi vào tài khoản của người bán cung cấp.
Người mua sẽ thanh toán vào tài khoản người bán (giao dịch sẽ cung cấp thông tin thanh toán của người bán). Lưu ý trong quá trình mua người mua phải thanh toán (đúng số tiền và nội dung) sau đó nhấn "Tôi đã thanh toán" trong thời gian quy đinh (thường là 15 phút hoặc 30 phút). Nếu không thực hiện đúng yêu cầu nhấn "Tôi đã thanh toán" dẫn đến giao dịch bị huỷ trong khi bạn đã thanh toán cho người bán hãy liên hệ hỗ trợ viên, họ sẽ cố gắng giúp bạn.
Người bán sẽ nhận được tiền do người mua thanh toán vào chính tài khoản của họ. Sau khi người mua thanh toán và nhấn "Tôi đã thanh toán" Remitano sẽ có tin nhắn và cuộc gọi thông báo đến người bán. Người bán có nhiệm vụ kiểm tra tài khoản ngân hàng xem đã nhận được đúng số tiền đó chưa sau đó nhấn "Tôi đã nhận tiền" để hoàn thành giao dịch với người mua. Lưu ý người bán phải nhận đúng tiền thì mới giải phóng Bitcoin/Ethereum, trường hợp nhấn nhầm "Tôi đã nhận tiền" trong khi chưa nhận được thanh toán vui lòng liên hệ hỗ trợ viên, họ sẽ cố gắng giúp bạn. 

  • Ưu điểm: An toàn, người bán sẽ nhận được tiền thẳng vào tài khoản ngân hàng (không qua tài khoản trung gian của Remitano). Sẽ tránh được tình trạng kẹt thanh toán của tài khoản trung gian Remitano.
  • Nhược điểm: Nếu trong giao dịch người mua có xảy ra sai sót (đã chuyển tiền nhưng chưa nhấn "Tôi đã thanh toán" hoặc nhấn nhầm huỷ giao dịch) hoặc người bán xảy ra sai sót (nhấn nhầm "Tôi đã nhận tiền" trong khi chưa nhận được thanh toán). Sẽ phải phụ thuộc vào độ uy tín và sự hợp tác của đối tác, hỗ trợ viên của Remitano sẽ cố gắng giúp đỡ bạn trong khả năng của họ.
Did this answer your question?