Xác minh số điện thoại như thế nào?

Bước 1: Vào CÀI ĐẶT

Bước 2: Vào mục HỒ SƠ và tìm đến SỐ ĐIỆN THOẠI

Bước 3: Nhấn vào liên kết THÊM SỐ ĐIỆN THOẠI và nhập số điện thoại của bạn vào.
Ví dụ số điện thoại là 0123456789 bạn nhập vào là 123456789 (Vì +84 = 0)

Bước 4: Chờ mã xác thực gửi vào số điện thoại của bạn và nhập vào sau đó nhấn XÁC THỰC.

Trường hợp bạn không nhận được SMS bạn chờ thời gian chạy hết rồi nhấn vào CHƯA NHẬN ĐƯỢC SMS hệ thống sẽ gửi lại SMS đến số điện thoại của bạn. Nếu vẫn không nhận được hãy nhấn nút QUAY LẠI để kiểm tra lại số điện thoại bạn nhập đã chính xác chưa?

Did this answer your question?