Bước 1: Tại thanh công cụ chọn CÀI ĐẶT

Bước 2: Tiến đến mục HỒ SƠ

Bước 3: Tại mục HỒ SƠ tìm đến TÌNH TRẠNG TÀI KHOẢN (sẽ hiển thị là CHƯA XÁC MINH) sau đó nhấn vào liên kết TẢI TÀI LIỆU LÊN

--------

Bạn vui lòng thực hiện đúng 4 yêu cầu để hoàn thành xác minh tài khoản:

Yêu cầu 1: Tải ảnh ID của bạn. Ảnh ID: Có thể là CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe.

Yêu cầu 2: Tải ảnh bạn cầm ID chụp cùng khuôn mặt của bạn. Ví dụ: 

Yêu cầu 3: Đặt ID của bạn lên tờ giấy có dòng chữ "Buying coin on Remitano" và chụp lại. Ví dụ:

Yêu cầu 4: Tải ảnh tài liệu thứ cấp (Không được trùng lặp với ảnh ở Yêu cầu 1). Ảnh tài liệu thứ cấp có thể bao gồm tất cả các tài liệu mang tên bạn như: CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy bảo hiểm, hộ khẩu, hoá đơn,...

Lưu ý: Các ảnh trên phải rõ ràng có thể nhìn thấy nội dung của tài liệu thì sẽ được chấp nhận. Hãy tải ảnh đúng yêu cầu, nếu tải ảnh sai quy định quá nhiều lần tài khoản của bạn có thể bị tạm khoá.

Did this answer your question?