Remitano sử dụng kĩ thuật Password-less login, ở kĩ thuật này người dùng sẽ được lấy link login bảo mật thông qua email chứ không sử dụng phương pháp login email/password truyền thống. Như vậy người dùng chỉ cần bảo mật tài khoản email của mình mà không cần phải nhớ thêm hoặc để lộ thêm mật khẩu của mình ở một khác nữa. 

So sánh với phương pháp đăng nhập truyến thống với email/username và mật khẩu, phương pháp login email/password truyền thống không thể bảo mật hơn trường hợp đăng nhập với password-less mà hệ thống đang sử dụng, vì với phương pháp login cũ nếu hacker có đột nhập vào email thì họ vẫn có thể yêu cầu quên passowrd và cấp password mới. Sẽ an toàn hơn nếu người dùng không cần để lộ thêm email của mình trên cổng thứ 3 khác.

Để đăng kí bạn bấm vào link "Đăng nhập/đăng ký"

Nhập email của bạn, và bấm vào link từ email của bạn để hoàn tất quá trình đăng ký và đăng nhập (bạn ko cần nhập mật khẩu cho việc đăng kí)

Did this answer your question?