Khi giao dịch đã thành công bạn đợi vài phút để hệ thống kiểm duyệt và xuất bitcoin. Thường là 10p, chúng tôi sẽ gửi đến địa chỉ của bạn. Tuy nhiên bạn cần phải đợi có xác nhận của hệ thống btc network để bitcoin cập nhập vào ví của bạn.

Did this answer your question?