Hiện tại chúng tôi bắt buộc các user phải xác minh tài khoản trước khi giao dịch, nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các thành viên khi giao dịch trên sàn, tránh các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo.
Thông tin các bạn tải lên sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Bạn vui lòng thực hiện đúng 4 yêu cầu để hoàn thành xác minh tài khoản:

Yêu cầu 1: Tải ảnh ID của bạn. Ảnh ID: Có thể là CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe.
Yêu cầu 2: Tải ảnh bạn cầm ID chụp cùng khuôn mặt của bạn.
Yêu cầu 3: Đặt ID của bạn lên tờ giấy có dòng chữ "Remitano Verification" và chụp lại.
Yêu cầu 4: Tải ảnh tài liệu thứ cấp (Không được trùng lặp với ảnh ở Yêu cầu 1). Ảnh tài liệu thứ cấp có thể bao gồm tất cả các tài liệu mang tên bạn như: CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy bảo hiểm, hộ khẩu, hoá đơn,...

Lưu ý: Các ảnh trên phải rõ ràng có thể nhìn thấy nội dung của tài liệu thì sẽ được chấp nhận. Hãy tải ảnh đúng yêu cầu, nếu tải ảnh sai quy định quá nhiều lần tài khoản của bạn có thể bị tạm khoá.

Did this answer your question?