Hiện tại ở thị trường Việt Nam chúng tôi đang có 2 chương trình giới thiệu bạn bè

  1. Giới thiệu thông thường

Nếu người bạn giới thiệu giao dịch đủ 2 BTC bạn sẽ nhận được 0.01 BTC trực tiếp vào tài khoản của bạn tại Remitano, mỗi người giới thiệu giao dịch đủ số lượng, bạn chỉ nhận được hoa hồng 1 lần duy nhất.

Lưu ý: Nếu người mua và người bán đều có người giới thiệu thì số BTC tính hoa hồng sẽ được chia đôi. Tức là nếu người A được bạn giới thiệu và người B được một người khác giới thiệu. A và B giao dịch với nhau số lượng 2 BTC thì hệ thống chỉ tính mỗi người A và B giao dịch được 1 BTC vì vậy A cần giao dịch thêm 1 BTC nữa để đủ số lượng yêu cầu là 2 BTC.

Những tài khoản sao chép (gọi là tài khoản clone) sẽ không được tính hoa hồng.
Các thông tin khác về chương trình giới thiệu bạn có thể xem ở đây:
https://remitano.com/btc/vn/referral_program 

- Người dùng tuyến dưới có thể theo link btc hoặc eth hoặc ... đều được ghi nhận là giới thiệu thành công.
- Khi người dùng tuyến dưới giao dịch:
    + 2 BTC đầu tiên, bạn được nhận 0.01 BTC
    + 20 ETH đầu tiên, bạn được nhận 0.1 ETH
    + 1000 USDT đầu tiên, bạn được nhận 5 USDT
    + 2 BCH đầu tiên, bạn được nhận 0.01 BCH
Và hoa hồng thường này chỉ được ghi nhận lần đầu duy nhất đối với từng coin và mỗi người dùng (có nghĩa là bạn vẫn có thể được thưởng mỗi coin một lần cho một tuyến dưới của mình).

2. Giới thiệu thông qua đăng kí partner với chúng tôi

Sau khi bạn đăng kí làm partner của chúng tôi, bạn sẽ giới thiệu bạn bè tham gia thông qua link giới thiệu tương tự ở chương trình 1.
Hoa hồng sẽ được tính từ 20% phí giao dịch chúng tôi thu được từ mỗi giao dịch thành công từ tuyến dưới của bạn và nó được áp dụng trong vòng 1 năm cho mỗi tuyến dưới mà bạn giới thiệu.
Ví dụ tuyến dưới của bạn giao dịch tổng cộng 20btc trong 1 năm, chúng tôi thu được phí giao dịch là 1% của 20btc tương đương với 0.2btc thì bạn sẽ nhận được 20% của 0.2btc đó.

Để đăng kí cho hình thức này, bạn cần gửi yêu cầu theo hướng dẫn ở trang sau: http://remitano.com/btc/vn/partners

Lưu ý: Hệ thống chúng tôi chỉ ghi nhận link giới thiệu cuối cùng. Tức là ví dụ người dùng tuyến dưới của bạn click 2 link giới thiệu khác nhau của bạn và một người khác thì link giới thiệu ngay trước hành động đăng kí của người dùng sẽ được ghi nhận (Last-Click Affiliate Links strategy).

Did this answer your question?