Sau bạn mở lệnh mua thì màn hình sẽ hiện lên thông tin thanh toán 

Thời gian thanh toán ( thường là 15 hoặc 30 phút ) sẽ đếm ngược. Bạn sẽ phải thanh toán trong khoảng thời gian này và phải xác nhận " tôi đã chuyển tiền ". Nếu bạn không bấm xác nhận đó thì hết thời gian giao dịch sẽ tự động hủy. Bitcoin sẽ được trả lại ví Remitano của người bán.
Trong trường hợp bạn quên bấm xác nhận hoặc chuyển tiền lâu hơn thời gian thanh toán, hãy liên hệ ngay với chúng tôi kèm theo mã giao dịch hoặc email của bạn qua mục chat ở bên góc phải màn hình, để chúng tôi kịp thời mở lại giao dịch hoặc khóa bitcoin của người bán lại để giải quyết.
Nếu người bán đã rút bitcoin về ví của họ, không còn trên Remitano thì chúng tôi không thể mở lại giao dịch cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với họ để thương lượng về việc trả lại tiền cho bạn. Nếu họ không hợp tác, đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất tiền.
Vì vậy việc xác nhận " tôi đã chuyển tiền " là hết sức quan trọng, nếu bạn cảm thấy không tự tin thì có thể bấm " tôi đã chuyển tiền " trước khi chuyển khoản cho người bán để đảm bảo an toàn.
Chúng tôi không đảm bảo sẽ lấy lại được tiền cho bạn nên bạn phải làm đúng theo hướng dẫn giao dịch.

Did this answer your question?