Hướng dẫn cài đặt và sử dụng authy trên Remitano

Bước 1:

Vào phần CÀI ĐẶT

Bước 2:

Tại mục BẢO MẬT AUTHY bạn nhấn vào KÍCH HOẠT để qua bước tiếp theo

Bước 3:

Làm theo hướng dẫn như hình sau đó nhấn BẬT BẢO MẬT AUTHY

Lấy mã Authy thường như sau: (Sao chép đúng mã số được cấp, như hình dưới là 6 số -> dán vào mục yêu cầu Mã xác thực Authy)

Lưu ý: Chọn đúng mã Authy được cài đặt dành cho Remitano. Tuyệt đối không xoá ứng dụng Authy, bởi nếu bạn đã bật Authy những khi bạn bán, rút Bitcoin,... Remitano sẽ yêu cầu mã Authy lúc này bạn phải vào ứng dụng Authy này để lấy mã.

Did this answer your question?