Đối với các giao dịch mua, nếu bạn không thấy nút "Tôi đã thanh toán" tức là tài khoản mà bạn thanh toán là tài khoản trung gian từ Remitano. Khi bạn nạp tiền đúng nội dung (ví dụ D12345678P) và số tiền mà giao dịch cung cấp cho bạn thì giao dịch sẽ tự hoàn thành.

Đối với các giao dịch mua thanh toán trực tiếp vào tài khoản người bán, bạn bắt buộc phải bấm vào nút "Tôi đã gửi đủ tiền", và tuyệt đối không được hủy giao dịch khi đã chuyển khoản thành công, nếu bạn hủy giao dịch, người bán có thể rút btc và bạn sẽ bị mất tiền, hãy thật cẩn thận!

Did this answer your question?