Theo mặc định Remitano sẽ hiển thị ngôn ngữ chính dựa trên quốc gia của bạn đã đăng kí tài khoản. Tuy nhiên bạn có thể đổi qua tiếng Anh bằng cách nhấp chuột vào ENGLISH bên cạnh quốc gia.

Did this answer your question?