Mục đích của tạo quảng cáo bán :

  • Điều chỉnh giá theo giá bạn mong muốn
  • Điều chỉnh số lượng btc theo ý của bạn
  • Không tốn phí giao dịch

Muốn tạo quảng cáo bán bạn phải vào mục NẠP - RÚT BTC để nạp BTC vào trước rồi vào bảng điều khiển -> các quảng cáo của tôi -> tạo quảng cáo bán-> chỉnh sửa và kích hoạt quảng cáo.
Lưu ý: bạn nên tắt quảng cáo trước khi nạp BTC, xem kỹ giá trước khi kích hoạt quảng cáo vì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm quảng cáo của mình nếu để nhầm giá.

Cách điều chỉnh giá bán : Điều chỉnh giá btc tối thiểu là giá bạn muốn bán, khi đó giá thực nhận sẽ trùng với giá btc tối thiểu, nếu không trùng bạn có thể giảm giá usd xuống 1 tí, ví dụ giá usd đang là 23,000 bạn có thể chỉnh xuống 22,500.

Did this answer your question?