Gía quảng cáo được dựa trên tỉ giá bitcoin. Tỷ giá bitcoin thì không ổn định và có thể thay đổi liên tục trong 1 thời gian ngắn.
Remitano cập nhập tỷ giá và giá quảng cáo từ vài giây đến vài phút. Vì vậy giá của các quảng cáo và giá ở mục mua ngay, bán ngay sẽ cập nhập chậm hơn một chút. Đôi khi dữ liệu thị trường không có sẵn đối với một số loại tiền tệ, dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình cập nhập giá quảng cáo. Nhưng chỉ là vài giây cho đến vài phút nên bạn có thể yên tâm về giá.

Gía mua được chốt khi người mua mở lệnh mua.
Gía bán được chốt khi người bán đã chuyển btc thành công và đã cập nhập vào số dư Remitano ( tức là có xác nhận của btc network )

Did this answer your question?