Trường hợp này có thể bạn đã đăng kí sdt này cho tài khoản khác của bạn trên Remitano rồi.

Chúng tôi chỉ chấp nhận 1 sdt chỉ được đăng kí cho 1 tài khoản duy nhất.

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cũ của bạn, vào phần cài đặt -> thay đổi hoặc xóa sdt. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn nếu có lỗi xãy ra trong quá trình thêm, xóa  hoặc thay đổi sdt.

Did this answer your question?