Mục đích của tạo quảng cáo mua :

  • Điều chỉnh giá mua theo giá bạn mong muốn
  • Điều chỉnh số lượng mua tối thiểu và tối đa theo số lượng bạn mong muốn.
  • Không tốn phí giao dịch

Điều kiện để tạo quảng cáo mua :  bạn phải giao dịch mua thành công trên 55%.
Ví dụ tổng cộng bạn thực hiện 10 giao dịch, 6 giao dịch thành công và 4 giao dịch bị hủy thì tỉ lệ giao dịch mua thành công của bạn là 60%.

Cách tạo quảng cáo: bạn vào BẢNG ĐIỀU KHIỂN -> Các quảng cáo của tôi -> Tạo quảng cáo mua-> Chỉnh sửa -> Kích hoạt quảng cáo.

Cách đặt giá mua : Điều chỉnh giá btc tối đa là giá bạn muốn mua, khi đó giá thực trả sẽ trùng với giá btc tối đa, nếu không trùng bạn có thể giảm giá usd xuống 1 tí, ví dụ giá usd đang là 23,000 bạn có thể chỉnh xuống 22,500.

Lưu ý : khi không mua nữa nên tắt hoặc xóa quảng cáo đi và điều chỉnh giá cẩn thận trước khi bật quảng cáo. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho quảng cáo của chính mình

Did this answer your question?