Để tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn khỏi sự xâm nhập trái phép (bên cạnh việc hỗ trợ các phương pháp đăng nhập qua email (password-less) và bảo mật 2 bước), chúng tôi còn cung cấp bộ lọc trên việc giao dịch của tài khoản nhầm phát hiện các bất thường trên tài khoản của bạn. Và khi tài khoản của bạn bị nghi ngờ bởi bộ lọc của hệ thống, bạn không thể rút btc hoặc mở giao dịch mới. Để chúng tôi có thể chắc chắn đó là tài khoản của bạn, trước tiên, bạn cần phải xác minh điện thoại và tài liệu của bạn và sau đó quay lại cho chúng tôi để họ kiểm tra. Bạn cũng cần chắc chắn không sử dụng  bất kỳ công cụ nào để ẩn hoặc đổi IP của bạn để truy cập vào website của chúng tôi.

Did this answer your question?