Đối với người mua, bắt buộc phải đăng kí số điện thoại và xác minh tài  khoản thì mới được giao dịch trên Remitano.

Giao dịch đầu tiên của người mua trên Remitano chỉ được mua tối đa là 2btc, nếu bạn giao dịch thành công thì giới hạn sẽ bị gỡ bỏ, những giao dịch tiếp theo bạn có thể mua tùy ý theo nhu cầu của mình.

Tuy nhiên số lượng tối đa phụ thuộc vào số btc mà người bán có, bạn có thể tạo quảng cáo mua để đặt mua theo giá và số lượng bạn muốn.

Tối thiểu cho 1 giao dịch là 0.02btc.

Did this answer your question?