Các giao dịch của bitcoin, ethereum hoặc bất kì loại tiền điện tử nào khác không thể đảo ngược được. Vì vậy khi bạn chuyển đến địa chỉ sai bạn cần liên hệ với nơi hoặc người đã cung cấp ví đó cho bạn hoặc bạn sẽ mất số bitcoin, eth... đó. Remitano không thể làm gì trong những trường hợp đó vì địa chỉ nhận nằm ngoài sự kiểm soát của Remitano, nên bạn phải kiểm tra cẩn thận địa chỉ ví trước khi giao dịch mua và bán để đảm bảo an toàn cho giao dịch của bạn.

Lưu ý: cùng một ví có thể có nhiều địa chỉ đến. Giao thức bitcoin, eth... đảm bảo rằng bitcoin, eth... không được gửi đến một địa chỉ không tồn tại, nhưng chúng có thể được gửi đến các địa chỉ không hoạt động hoặc không được kiểm soát bởi bất kì ai

Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra cẩn thận trước khi giao dịch, chính bạn là người tạo ra sự an toàn cho giao dịch của bạn!

Did this answer your question?