Bạn sẽ cần ít nhất một iPhone 5 trở lên để sử dụng ứng dụng Remitano iOS. Tất cả các mô hình mới hơn sẽ được hỗ trợ. Bạn có thể tải về ứng dụng tại http://bitly.com/remitano-ios

Did this answer your question?